จดจำรหัสผ่าน สมัครสมาชิก
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ   การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
สพฐ. สสวท. วิชาการ.คอม ทรูปลูกปัญญา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

© 2015-2016

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

88 ถ.ดอนนก อ.เมือง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เว็บไซต์ : htpp://www.st.ac.th

E-mail : surat@.st.ac.th

หน้าหลัก ความหมายของฟิสิกส์  เนื้อหาฟิสิกส์ แบบฝึกหัด Gallery สื่อมัลติมีเดีย สมัครสมาชิก ติอต่อผู้จัดทำ
เมนูหลัก

เนื้อหาฟิสิกส์

กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน

          กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 2 (กฎของความเร่ง)    "เมื่อมีแรงลัพธ์ซึ่งมีขนาดไม่เป็นศูนย์มากระทำวัตถุจะทำให้วัตถุเกิดความเร่งในทิศทางเดียวกับแรงลัพธ์จากแปรผันตรงกับขนาดของแรง ลัพธ์และจากแปรผกผันกับมวลของวัตถุ"จากประโยคนี้ทำให้ทราบว่า 1 เอแปรผันตรงกับแรงลัพธ์ 2 เอแปรผกผันกับมวล

          A= แรงลัพธ์ส่วนเอ็มแรงลัพธ์แปรผันตรงกับMAแรงลัพธ์เท่ากับMA

ข้อสังเกต

1 แรงลัพธ์และความเร่งมีทิศทางเดียวกัน

2 แรงลัพธ์ คิดเฉพาะแรงภายนอก

3 แรงลัพธ์หาได้จากแรงฉุด - แรงต้านแรงเสียดทาน

แรงเสียดทานเป็นแรงที่ผิวสัมผัสที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยมีทิศตรงข้ามกับทิศการเคลื่อนที่ของวัตถุแรงเสียดทาน   แบ่งได้  2 ชนิดคือได้แก่

- แรงเสียดทานสถิตเป็นแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นขณะวัตถุยังไม่เคลื่อนที่

- แรงเสียดทานจลน์เป็นแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นขณะวัตถุเคลื่อนที

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงเสียดทาน

          คือ ลักษณะผิวสัมผัสคือผิวหยาบมีค่าแรงเสียดทานมากกว่าผิวเรียบมวลของวัตถุคือมวลมากมีแรงเสียดทานมากกว่ามวลน้อย