จดจำรหัสผ่าน สมัครสมาชิก
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ   การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
สพฐ. สสวท. วิชาการ.คอม ทรูปลูกปัญญา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

© 2015-2016

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

88 ถ.ดอนนก อ.เมือง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เว็บไซต์ : htpp://www.st.ac.th

E-mail : surat@.st.ac.th

หน้าหลัก ความหมายของฟิสิกส์  เนื้อหาฟิสิกส์ แบบฝึกหัด Gallery สื่อมัลติมีเดีย สมัครสมาชิก ติอต่อผู้จัดทำ
เมนูหลัก

เนื้อหาฟิสิกส์

โมเมนต์ของแรง

โมเมนต์ของแรง (moment of force )หมายถึง ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุเพื่อให้วัตถุหมุนไปรอบจุดหมุนดังนั้น เมนต์ของแรงก็คือผลคูณของแรงกับระยะตั้งฉากจากแนวแรงถึงจุดหมุน

ทิศทางของโมเมนต์ มี2ทิศทางคือ  1โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา

2โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา

ส่วนประกอบที่สำคัญในการทำงานของคานมี  3 ส่วน คือจุดหมุน (Fulcrum/F)  แรงความต้านทาน (w)หรือน้ำหนักของวัตถุ แรงความพยายาม (E)หรือที่กระทำต่อคาน

การจำแนกคาน คานจำแนกได้ 3 อันดับดังนี้

1.คานอันดับที่1 เป็นคานที่มีจุด(F)อยู่ระหว่างแรงความพยายาม (E)และแรงความต้านทาน (W)เช่น กรรไกรตัดผ้า กรรไกรตัดเล็บ  คีมตัดลวด เรือแจว ไม้กระดก เป็นต้น

2.คานอันดับที่ 2เป็นคานที่มีแรงความต้านทาน (W) อยู่ระหว่างแรงความพยายาม (E) และจุดหมุน(F)เช่น ที่เปิดขวดน้ำ  รถเข็นทราย ที่ตัดกระดาษ เป็นต้น

3.คานอันดับที่3เป็นคานที่มีแรงความพยายาม(E)  อยู่ระหว่างแรงความต้านทาน (W)และจุดหมุน (F)เช่น ตะเกียบ คีมคีบถ่าน แหนบ เป็นต้น

การคำนวณเรื่องคาน มีดังนี

   โมเมนต์ = แรงxระยะทางตั้งฉากจากจุดหมุนถึงแนวแรง