จดจำรหัสผ่าน สมัครสมาชิก
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ   การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
สพฐ. สสวท. วิชาการ.คอม ทรูปลูกปัญญา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

© 2015-2016

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

88 ถ.ดอนนก อ.เมือง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เว็บไซต์ : htpp://www.st.ac.th

E-mail : surat@.st.ac.th

หน้าหลัก ความหมายของฟิสิกส์  เนื้อหาฟิสิกส์ แบบฝึกหัด Gallery สื่อมัลติมีเดีย สมัครสมาชิก ติอต่อผู้จัดทำ
เมนูหลัก

เนื้อหาฟิสิกส์

การเคลื่อนที่แบบวงกลม

    การเคลื่อนที่แบบวงกลมจัดเป็นหนึ่งในการเคลื่อนที่แบบ 2มิติ   การเคลื่อนที่เป็นวงกลมที่จะทำการศึกษานั้นความเร็วของวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมจะมีค่าคงที่หรือเท่ากันตลอดการเคลื่อนที่เรียกการเคลื่อนที่วงกลมแบบนี้ว่าการเคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอ(Uniform Circular Motion)
        ลักษณะการเคลื่อนที่ของวัตถุจะมีแรงกระทำตั้งฉากกับเวกเตอร์ความเร็วเสมอตลอดการเคลื่อนที่วัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ในแนววงกลมแต่ยังคงมีความเร่งเกิดขึ้นซึ่งความเร่งจะขึ้นกับการเปลี่ยนเวกเตอร์ความเร็วซึ่งเวกเตอร์ความเร็วจะมีทิศสัมผัสกับ เส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุและมีทิศตั้งฉากกับแนวรัศมีวงกลมเรียกความเร่งชนิดนี้ว่า ความเร่งแนวสัมผัสวงกลม ( aT)
เวกเตอร์ความเร่งในการเคลื่อนที่แบบวงกลมจะมีทิศตั้งฉากกับเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุและมีทิศพุ่งเข้าสู่จุดศูนย์กลางวงกลมเสมอเราเรียกความเร่งนี้ว่า ความเร่งสู่ศูนย์กลาง  (ac )

คาบ (T)  คือ เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ครบ 1 รอบ หรือ วินาทีต่อรอบ(s)

ความถี่  (f) คือจำนวนรอบที่เคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลา หรือ รอบต่อวินาที  (Hz)
อัตราเร็วเชิงเส้น (v)   คือระยะทางตามแนวเส้นรอบวงของวงกลมที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลา ( m/s)
ความเร่งสู่ศูนย์กลาง

        การที่วัตถุมีอัตราเร็วเท่าเดิม แต่ทิศทางเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาย่อมหมายความว่า ต้องมีความเร็วอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยความเร็วที่มาเกี่ยวข้องนี้จะพิสูจน์ได้ว่ามีทิศทางเข้าสู่จุดศูนย์กลางของการเคลื่อนที่และความเร็วนี้เมื่อเทียบกับเวลาจะเป็นความเร่งซึ่งมีค่าการเคลื่อนที่แบบวงกลมจัดเป็นหนึ่งในการเคลื่อนที่แบบ 2 มิติ ในการเคลื่อนที่เป็นวงกลมที่จะทำการศึกษานั้นความเร็วของวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมจะมีค่าคงที่หรือเท่ากันตลอดการเคลื่อนที่เรียกการ เคลื่อนที่วงกลมแบบนี้ว่าการเคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอ(Uniform Circular Motion)