จดจำรหัสผ่าน สมัครสมาชิก
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ   การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
สพฐ. สสวท. วิชาการ.คอม ทรูปลูกปัญญา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

© 2015-2016

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

88 ถ.ดอนนก อ.เมือง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เว็บไซต์ : htpp://www.st.ac.th

E-mail : surat@.st.ac.th

หน้าหลัก ความหมายของฟิสิกส์  เนื้อหาฟิสิกส์ แบบฝึกหัด Gallery สื่อมัลติมีเดีย สมัครสมาชิก ติอต่อผู้จัดทำ
เมนูหลัก

เนื้อหาฟิสิกส์

กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน

กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 ของนิวตัน (กฎของกริยาปฎิกริยา)           "ทุกแรงกิริยาจะต้องมีแรงปฏิกิริยาปฏิกิริยาที่มีขนาดเท่ากันและทิศตรงข้ามเสมอ"หรือ "ทุกแรงกิริยาจะต้องมีแรงปฏิกิริยาซึ่งมีขนาดเท่ากันและมีทิศทางตรงข้ามเสมอ" หรือ "แรงกระทำซึ่งกันและกันของวัตถุทั้งสอง ย่อมมีขนาดเท่ากันและทิศตรงข้าม"

                แรงกิริยา = แรงปฏิกิริยา

      กฎข้อนี้แสดงให้เห็นว่าแรงทุกแรงจะเกิดขึ้นเป็นคู่เสมอ เมื่อวัตถุ A ส่งแรงกระทำต่อวัตถุ B วัตถุ B ก็จะส่งแรงที่เท่ากันตอบกลับมาในทิศทางที่ตรงข้าม
ตัวอย่างเช่น ผู้ที่กำลังเล่นสเกตเลื่อน ออกแรงผลักผู้เล่นคนอื่น ทั้งคู่ก็จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงข้ามกัน

ข้อสังเกตมีดังนี้

1 ขนาดเท่ากัน

2 ทิศตรงข้ามกัน

3 ห้ามหักล้างกันเพราะทำกับวัตถุคนละชิ้น