จดจำรหัสผ่าน สมัครสมาชิก
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ   การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
สพฐ. สสวท. วิชาการ.คอม ทรูปลูกปัญญา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

© 2015-2016

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

88 ถ.ดอนนก อ.เมือง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เว็บไซต์ : htpp://www.st.ac.th

E-mail : surat@.st.ac.th

หน้าหลัก ความหมายของฟิสิกส์  เนื้อหาฟิสิกส์ แบบฝึกหัด Gallery สื่อมัลติมีเดีย สมัครสมาชิก ติอต่อผู้จัดทำ
เมนูหลัก

เนื้อหาฟิสิกส์

กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน

แรง (Force) คือ

    อำนาจอย่างหนึ่งที่ทำให้วัตถุหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ได้ หรือกล่าวได้ว่าแรงสามารถทำให้วัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่  แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ (ปริมาณที่ต้องบอกขนาดและทิศทาง)

     หน่วยของแรงคือ  นิวตัน <Newton สัญลักษณ์N>

     แรงหลายๆแรงมากระทำต่อวัตถุเดียวกัน  ในเวลาเดียวกันเหมือนว่า มีแรงเพียงแรงเดียวมากระทำต่อวัตถุนั้นเรียกว่า แรงลัพธ์ การหาแรงลัพธ์เนื่องจากแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ โดยแทนแรงด้วยลูกศร ความยาวของลูกศรจะแทนขนาดของแรง และทิศทางของลูกศรจะแทนทิศทางของแรงที่กระทำ และวัตถุจะเคลื่อนที่ไปตามทิศทางของแรงลัพธ์

วิธีการหาแรงลัพธ์มี 2 วิธี

1.การเขียนรูป (โดยแทนแรงด้วยลูกศร)     ใช้หางต่อหัวคือเอาหาของลูกศรที่แทนแรงที่2มาต่อหัวลูกศรที่แทนแรงที่1แล้วเอาหางลูกศรที่แทนแรงที่3มาต่อกับหัวลูกศรที่แทนแรงที่2……ต่อกันไปจนหมดโดยทิศทางของลูกศรที่แทนแรงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง