จดจำรหัสผ่าน สมัครสมาชิก
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ   การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
สพฐ. สสวท. วิชาการ.คอม ทรูปลูกปัญญา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

© 2015-2016

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

88 ถ.ดอนนก อ.เมือง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เว็บไซต์ : htpp://www.st.ac.th

E-mail : surat@.st.ac.th

หน้าหลัก ความหมายของฟิสิกส์  เนื้อหาฟิสิกส์ แบบฝึกหัด Gallery สื่อมัลติมีเดีย สมัครสมาชิก ติอต่อผู้จัดทำ
เมนูหลัก

เนื้อหาฟิสิกส์

กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน

          2.โดยการคำนวณ

2.1เมื่อแรงทำมุม 0 องศา(แรงไปทางเดียวกัน)

แรงลัพธ์=ขนาดของแรง ทั้งสองบวกกันและทิศทางของแรงลัพธ์ มีทิศเดิม

2.2เมื่อแรงทำมุมกัน 180 องศา (ทิศทางตรงกันข้าม)

แรงลัพธ์=แรงมากลบด้วยแรงน้อย ทิศของแรงลัพธ์มีทิศเดียวกับแรงมาก

2.3เมื่อแรงทำมุมกัน 90องศา หาแรงลัพธ์โดยใช้ทฤษฎีพีทาโกรัส

2.4หาขนาดของแรงลัพธ์โดยใช้สี่เหลี่ยมด้านขนานให้แรงทั้งสองเป็นด้านประกอบของสี่เหลี่ยมด้านขนาน เส้นทแยงมุมคือแรงลัพธ์

2.5ถ้ามีแรงหลายๆแรงมากระทำกับวัตถุ การหาแรงลัพธ์ หาได้โดยวิธีการแตกแรงเข้าสู่แกนตั้งฉาก

การหาแรงลัพธ์ของ  3 แรง

สมดุลของแรง3แรงเมื่อแรง3แรง กระทำต่อวัตถุ วัตถุจะสมดุลได้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขคือ

1แรงทั้งสามต้องอยู่ในระนาบเดียวกัน

2แรงลัพธ์ =0

3แรงทั้งสามต้องพบกันที่จุดเดียวกันหรือแรงทั้งสามต้องขนานกัน