จดจำรหัสผ่าน สมัครสมาชิก
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ   การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
สพฐ. สสวท. วิชาการ.คอม ทรูปลูกปัญญา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

© 2015-2016

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

88 ถ.ดอนนก อ.เมือง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เว็บไซต์ : htpp://www.st.ac.th

E-mail : surat@.st.ac.th

หน้าหลัก ความหมายของฟิสิกส์  เนื้อหาฟิสิกส์ แบบฝึกหัด Gallery สื่อมัลติมีเดีย สมัครสมาชิก ติอต่อผู้จัดทำ
เมนูหลัก

เนื้อหาฟิสิกส์

  การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง

     การเคลื่อนที่แนวตรงของวัตถุ  เป็นการเคลื่อนที่ที่ไม่เปลี่ยนทิศทาง  เช่น  การเคลื่อนที่ของลูกมะพร้าวเมื่อตกจากต้นสู่พื้นดิน  การเคลื่อนที่ของรถยนต์บนถนนตรง  การเคลื่อนที่ของนักกีฬาว่ายน้ำในลู่ของสระ  เป็นต้น

อัตราเร็วและความเร็ว   
               ถ้านักเรียนสังเกตนักวิ่งหรือนักว่ายน้ำ  เมื่อเคลื่อนที่ออกจากจุดเริ่มต้นจะมีอัตราเร็วไม่มากนัก  และเพิ่มอัตรา เร็วขึ้นในช่วงเวลาต่อมา  แสดงว่าการเคลื่อนที่มีอัตราเร็วไม่เท่ากันตลอดระยะทาง  จึงนิยมบอกเป็น  
อัตราเร็วเฉลี่ย   ซึ่งหาได้จากอัตราส่วนระหว่างระยะทางที่เคลื่อนที่ได้กับช่วงเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที


ความเร่ง   
              ถ้าพิจารณาการเคลื่อนที่ในการแข่งกรีฑาที่มีนักวิ่งแซงนักวิ่งคนอื่นเข้าเส้นชัย  และการขับรถแซงงคันอื่น  นักวิ่งหรือผู้ขับรถต้องเพิ่มความเร็ว  สถานการณ์ดังกล่าวนี้  เป็นการเคลื่อนที่ที่มี
ความเร่ง ซึ่งเป็น ความเร็วที่เปลี่ยนไปในหนึ่ง หน่วยเวลาความเร่งมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที  ในการเคลื่อนที่ของวัตถุ  ยางขณะวัตถุมีความเร็วสม่ำเสมอ  ซึ่งหมายถึงขนาดและทิศของความเร็วของวัตถุไม่เปลี่ยนแปลง  และบางขณะความเร็วของวัตถุเปลี่ยนไป  คือมีการเปลี่ยนขนาดของความเร็วหรือมีการเปลี่ยนทิศของความเร็ว  หรือมีการเปลี่ยนทั้งขนาดและทิศของความเร็ว  จึงมักพิจารณาความเร่งเฉลี่ย 
ถ้าให้    =  ความเร็วต้น  (ขณะเวลา   )    
                       =  ความเร็วปลาย  (ขณะเวลา   )    
และ               a  =  ความเร่งเฉลี่ย
จะได้     

การเคลื่อนที่แนวตรงที่นักเรียนพบเห็นในชีวิตประจำวัน  ไม่ได้มีเฉพาะการเคลื่อนที่แนวตรงตามแนวระดับเท่านั้น  แต่ถ้านักเรียนพิจารณาผลไม่ที่ตกจากต้นสู่พื้นดินหรือวัตถุต่างๆที่ตกจากที่สูง  จะพบว่าเป็นการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง