จดจำรหัสผ่าน สมัครสมาชิก
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ   การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
สพฐ. สสวท. วิชาการ.คอม ทรูปลูกปัญญา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

© 2015-2016

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

88 ถ.ดอนนก อ.เมือง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เว็บไซต์ : htpp://www.st.ac.th

E-mail : surat@.st.ac.th

หน้าหลัก ความหมายของฟิสิกส์  เนื้อหาฟิสิกส์ แบบฝึกหัด Gallery สื่อมัลติมีเดีย สมัครสมาชิก ติอต่อผู้จัดทำ
เมนูหลัก

เนื้อหาฟิสิกส์

เนื้อหาวิชาฟิสิกส์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 มีดังนี้ี

1.การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง

6.การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก

5.เคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์

4.การเคลื่อนที่แบบวงกลม

3.โมเมนต์ของแรง

2.กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน