การวัดทางลม>
สำหรับทิศทางและความเร็วของลมนั้นสามารถที่จะวัดได้ด้วยอุปกรณ์ที่ใช้อาจจะใช้ที่ทำขึ้นเองได้ง่ายๆได้ เพราะว่าเราใช้กันมาตั้งแต่ยุคโบราณที่มีกังหันบ้าง ศรชี้บ้าง ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้นั้นได้มาจากการสร้างสรรค์แต่รุ่นเก่าเรา สมัยนี้ก็ยังใช้เพียงแต่อาจจะเพิ่มความสามารถขึ้นไปอีกเพื่อความแม่นยำนั่นเอง สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ปัจจุบันมีดังนี้

1. ศรลม เป็นสิ่งที่ใช้มานานเพื่อบ่งบอกทิศทางของผมอาจจะประดิษฐ์ในรูปแบบที่แตกต่างกันไป โดยปกติจะเป็นลูกศรแล้วท้ายจะเป็นตัวต้านผมหากลมเข้าปะทะจะทำให้ให้ศรชี้ไปตามทิศทางที่ลมมา อาจจะมีการติดระบุทิศไว้ด้วย2. มาตรวัดความเร็วหรืออะโนมิเตอร์ (Anenometer) เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความเร็วของลมโดยสามารถที่จะวัดได้ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่ใช้ อาจจะประดิษฐ์ขึ้นเองได้

- แบบรูปถ้วย เป็นแบบใช้รูปถ้วยแล้วมีแขนยื่นออกไป เมื่อลมพัดจะทำให้หมดแล้วจะมีมิเตอร์เชื่อมต่อเพื่อวัดความเร็วในขณะนั้น โดยความเร็วที่วัดนั้นอาจจะไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
- แบบกังหันลม เป็นแบบกังหันสามารถที่จะวัดความเร็วได้เพียงข้นต่ำเท่านั้นไม่สามารถที่จะวัดความเร็วที่สูงๆได้
- Wind Speed Meter เป็นแบบใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยม เป็นเครื่องที่มีขนาดเล็กพกพาได้ มีใบพัดอยู่ข้างในเมื่อมีลมเข้าจะทำให้หมุนแล้วก็ทำให้มิเตอร์นั้นอ่านค่าความเร็วได้
สามารถที่จะใช้ในการกิฬาที่ต้องวัดกระแสลม เครื่องบิน เครื่องล่อนต่างๆ

SONY DSC

3. แอโรเวน (Aerovane) เป็นเครื่องมือที่ใช้วันทั้งความเร็วและทิศทางของลม ซึ่งมีรูปร่างแตกต่างกันไป
อย่างใช่เป็นเหมือนศรลมแต่ว่าหัวเป็นกังหันสำหรับวัดความเร็วลมหากลมมาทางไหนกังหันจะหมุนไปตามทิศทางลมด้วย อีกแบบจะเป็นกังหันรูปถ้วยอีกด้านเป็นศรลม
ซึ่งความเร็วจะอ่านค่าได้จากหน้าปัดเครื่องวัด