ปรากฏการณ์เรือนกระจก
ปรากฏการณ์เรือนกระจกสามารถที่จะทำให้อากาศที่โลกของเราแปรปรวนได้มากเช่นเดียวกันทำให้โลกของเรานั้นร้อนมากขึ้นเกิดจากอากาศที่เป็นพิษไปทำลายชั้นบรรยากาศที่ป้องกันแสงแแดดและความร้อน นับวันปัญหานี้ยิ่งแก้ไขได้ยากขึ้น บรรยากาศโลกประกอบด้วย แก๊สไนโตรเจน 78% แก๊สออกซิเจน 21% แก๊สอาร์กอน 0.9% ที่เหลือจะเป็นไอน้ำ และอื่นๆ เล็กน้อยบ้าง ซึ่งไม่ได้มีผลต่อการควบคุมอุณหภูมิโลก แต่มีบางส่วนของแก๊สที่เป็นโมเลกุลใหญ่ มีผลต่ออุณหภูมิช่วยในการดูดรังสีอินฟราเรค อย่างเช่น ไอน้ำ สาร์บอนไดออไซด์ มีเทน ไนตรัสออกไซด์ โอโซน หากไม่มีแก๊สพวกนี้ก็ไม่สามารถที่จะเก็บความร้อนได้และอาจจะทำให้โลกเรากลายเป็นน้ำแข็งทั้งหมกเลยก็ว่าได้โลกของเราได้รับพลังงานแสงอาทิตย์มายังพื้นโลกและจะสะท้อนกลับโดยไอน้ำและแก๊สที่เป็นโมเลกุลใหญ่ จึงทำให้ชั้นบรรยากาศสูงขึ้น และทำปฏิกิริยาที่มีต่อกัน จนทำให้โมเลกุลสั่นและกระทบต่อผิวหนังทำให้ร้อยขึ้นมา ซึ่งหากมีแก๊สเรียนกระจกจำนวนมากก็จะทำให้อากาศร้อนมากขึ้น โดยเฉพาะไอน้ำ ไอน้ำจะมีมากบริเวณที่อากาศร้อนจึงทำให้โมเลกุลของน้ำสะท้อนแสดงแดดลงมาพื้นโลกมาก ถ้าเป็นส่วนของขั้วโลกเหนือเป็นบริเวณที่อากาศหนาวจะมีไอน้ำที่น้อย ไอน้ำปัจจุบันเพิ่มากขึ้นจากฝีมือมนุษย์ จากการเผาไม้ต่างๆ อย่างเช่นจากโรงงาน การเผาไร่ การเกษตร หรือว่าจากธรรมชาติอย่างเช่น การหายใจการคายน้ำ

ผลกระทบจากปรากฏการณ์เรือนกระจก

ผลกระทบอาจจะมีทั้งดีและไม่ดี หากไม่มีแก๊สเรือนกระจกเหล่านี้อากาศของโลกเราจะเย็นมากเป็นน้ำแข็งไปทั่วโลกเพราะว่าเป็นการสะท้อนอุณหภูมิเหล่านี้ไว้ แต่ถ้ามีมากไปก็จะทำให้โลกเราร้อนเพิ่มขึ้นกว่าเดิม และร้อนขึ้นเรื่อยๆ จะทำให้เรามีฤดูหนาวที่สั่นลงและฤดูร้อนที่เพิ่มมากขึ้น ในเขตร้อนจะมีลมพายุที่หนักมากขึ้นจนทำให้ภัยภิบัติต่างๆ น้ำทะเลสูงขึ้นเนื่องน้ำแข็งที่ขั้วโลกละลายนอกจากนั้นยังทำให้ พืชและสัตว์มีการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป มนุษย์ก็มีความเป็นมะเร็งด้านผิวหนังมากขึ้น นอกจากนั้นโอโซนที่เป็นเกาะป้องกันแสงจากดวงอาทิตย์มีความอ่อนแอคือมีช่องโหว่ที่ใหญ่มากขึ้น เพราะว่าผิวโลกมีความร้อน
โรคที่ร้อนขึ้น ทำให้เชื้อโรคบางชนิดที่จะทำให้เกิดเจริญเติบโตได้ดีในอากาศร้อน อย่างเช่น อหิวาตกโรค อาหารเป็นพิษ น้ำเค็มที่ทะเลเริ่มเจือจางลงเพราะว่าการละลายของน้ำแข็งที่มากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงของแะแสน้ำที่ไหลเวียนอย่างผิดปกติ ทำให้บลางประเทศที่เป็นเกาะและชายฝั่งมีน้ำขึ้นบริเวณชายฝั่งและทำให้มีพื้นที่ลดลง อย่างเช่นพื้นที่สมุทรปราการของเรา แนวปะการังถูกลำลาย เป็นต้น ดังนั้นจึงส่งผลเสียต่อโลกเป็นอันมากหากเราไม่รู้จักป้องกันและลดการปล่อยแก๊สเหล่านี้ให้ลดลง สิ่งที่เราสามารถป้องกันได้ อย่างเช่นลดการตัดไม้ลำลายป่า เพราะว่าต้นไม้ดูดซับแก๊สพวกนี้ไว้ได้ ลดการใช้ยานพหานะที่ใช้น้ำมันหันมาใช้เชื้อเพลิงทดแทน ลดการใช้ถ่วนหิน ลดการเผาสิ่งของต่างๆ เป็นต้น