กรุณาเลือก....
1. ประวัติผู้จัดทำ

2. แอลนิโญ่ ลานิญ่า

3. การเกิดหมอก การเกิดน้ำค้าง และการเกิดน้ำค้างแข็ง

4. กฎการสะท้อนของแสง

5. การหาตำแหน่งภาพ

6. ประชาคมอาเซียน

7. ปรากฏการณ์เรือนกระจก

8. การวัดทางลม