การเกิดหมอก การเกิดน้ำค้าง และการเกิดน้ำค้างแข็ง

ปรากฎการณ์ที่เราพบในช่วงฤดูหนาวหรือว่าอากาศเย็น อย่างเช่นการเกิดหมอก การเกิดน้ำค้าง และการเกิดน้ำค้างแข็ง เป็นการเกิดขึ้นในธรรมชาติที่มีอากาศหนาวถึงหนาวจัด

หมอก เป็นในช่วงตอนเช้าๆ ในพื้นที่อากาศเย็นไปจนถึงหนาวในช่วงที่ไม่มีลมพัด เราจะพบว่ามีหมอกตามที่ต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณแหล่งน้ำ ตอนเช้าๆ ส่วนมากพบในฤดูหนาว
สำหรับหมอกก็เป็นเมฆที่อยู่ในภาวะระดับต่ำ จะมีอนุภาคที่เป็นละอองน้ำขนาดเล็กแต่ว่ามีขนาดใหญ่กว่าที่อยู่ในเมฆ จึงทำให้สามารถลอยตัวอยู่ใกล้พื้นดินและที่มีอากาศชื้น
เราจึงเห็นหมอกใกล้ตัวเรามากและอยู่ใกล้แหล่งน้ำต่างๆ จะสังเกตุได้ง่ายเนื่องจากมีความเย็นมากกว่าพื้นดินและเกิดในช่างเช้า
น้ำค้าง เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากมีหมอกและช่วงกลางคืนหรือเช้า ทั้งนี้เนื่องจากการกลั่นตัวของไอน้ำในอากาศที่พื้นโลกไม่สามารถที่จะรับไอน้ำทั้งหมดไว้ได้จึงทำให้ความชื้นเกาะตัวกับเป็นหยดน้ำ
ดังที่เราเห็นตามใบไม้หยดหญ้าที่เกิดขึ้น ทั่วไป เราอาจจะพบเห็นน้ำที่เป็นหยดเหมือนกับน้ำค้างน้ำค้างแข็ง หรือว่าแม่คะนิ้ง จะพบกันได้ในหลายๆที่ช่วงฤดูหนาวมากๆ โดยที่เลย เชียงราย มีเกิดขึ้นทุกปี ซึ่งเกิดจากการอากาศที่เย็นจัดอุณหภูมิลดลงไปเรื่อยๆ จะทำให้เกิดจุดเยือกแข็ง
น้ำค้างบริเวณนั้นจะเปิดจุดเยือกแข็งได้ จะพบน้ำค้างแข็งยอกหญ้าและใบไม้ต่างๆ
เราอาจจะพบว่ามีหมอกและน้ำค้างเกิดขึ้นที่คล้ายๆกันนี้ อย่างเช่นน้ำที่เกาะบริเวณแก้วน้ำที่ใส่น้ำแข็ง ฝ้าที่เกิดขึ้นในกระจกเวลาอากาศหนาวหรือว่าฝนตก
ซึ่งหลักหารที่เปิดก็เหมือนกันนั้นคือความชื้นเกาะตัวเป็นหยดน้ำ และจะพบเป็นไอน้ำเกิดขึ้นด้วย